שטפון בסין עשרות הרוגים

שיטפון בסין עשרות הרוגיםקניון מוצף בעקבות שיטפון בסין

קניון מוצף בעקבות שיטפון בסין


250 הרוגים בשטפון בסין